Absorpcja dźwięku

Absorpcja dźwięku – Proces konwersji energii fali dźwiękowej na inną formę energii, zwykle ciepła.

Absorpcja dźwięku to zjawisko, w którym energia fali dźwiękowej jest przekształcana w inną formę energii, najczęściej w postaci ciepła. W trakcie tego procesu fala dźwiękowa jest wchłaniana przez materiał, który działa jako absorber dźwięku. Materiał ten może być specjalnie zaprojektowany w celu maksymalizacji absorpcji dźwięku, na przykład poprzez zastosowanie porowatej struktury, która pochłania i rozprasza fale dźwiękowe. Absorpcja dźwięku jest istotna w wielu dziedzinach, takich jak akustyka architektoniczna czy projektowanie pomieszczeń, gdzie istnieje potrzeba redukcji hałasu i poprawy jakości dźwięku.