Akustyczna komunikacja

Akustyczna komunikacja – Przesyłanie informacji przy użyciu dźwięku.

Akustyczna komunikacja to proces przekazywania informacji za pomocą fal dźwiękowych. Jest to metoda, która wykorzystuje dźwięk jako nośnik informacji, umożliwiając komunikację między ludźmi lub urządzeniami. Dźwięk może być generowany przez różne źródła, takie jak głos ludzki, instrumenty muzyczne, sygnały alarmowe itp. Następnie jest on przekazywany przez medium, takie jak powietrze, woda lub inny materiał, który przenosi fale dźwiękowe. Odbiorca odbiera te fale i interpretuje je jako informację. Akustyczna komunikacja jest szeroko stosowana w różnych dziedzinach, takich jak telefonia, radio, sonary, systemy alarmowe i wiele innych.