Akustyczna telemetria

Akustyczna telemetria – Technika pomiaru i przesyłania danych przy użyciu fal dźwiękowych.

Akustyczna telemetria to metoda, która umożliwia pomiar i przesyłanie danych za pomocą fal dźwiękowych. Jest to technika, która wykorzystuje właściwości dźwięku do przekazywania informacji na odległość. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie i zbieranie danych z różnych miejsc, nawet w trudno dostępnych obszarach. Akustyczna telemetria znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak nauka, medycyna czy przemysł, gdzie istnieje potrzeba zdalnego monitorowania i przesyłania informacji. Dzięki tej technologii możliwe jest skuteczne i precyzyjne zbieranie danych, co przyczynia się do lepszego zrozumienia badanych zjawisk i podejmowania odpowiednich działań.