Akustyczne obrazowanie

Akustyczne obrazowanie – Technika używająca dźwięku do tworzenia obrazów lub map obszarów.

Akustyczne obrazowanie to metoda wykorzystująca fale dźwiękowe w celu generowania obrazów lub map obszarów. Jest to proces, w którym dźwięk jest wysyłany w kierunku badanego obiektu, a następnie odbijające się fale dźwiękowe są odbierane i przetwarzane na obraz lub mapę. Dzięki temu można uzyskać informacje o strukturze, kształcie i właściwościach badanego obiektu. Akustyczne obrazowanie znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak medycyna, geologia czy inżynieria, umożliwiając precyzyjne diagnozowanie, badanie podziemnych formacji czy kontrolę jakości materiałów.