Akustyka środowiskowa

Akustyka środowiskowa – Dział akustyki zajmujący się kontrolą i badaniem hałasu w środowisku.

Akustyka środowiskowa to specjalistyczna dziedzina akustyki, która skupia się na monitorowaniu i analizie poziomu hałasu w różnych środowiskach. Jej głównym celem jest zrozumienie wpływu dźwięku na otoczenie i ludzi oraz opracowanie metod kontroli i redukcji hałasu. Akustyka środowiskowa bada zarówno hałas generowany przez człowieka, jak i naturalne źródła dźwięku, takie jak wiatr, fale czy zwierzęta. Dzięki temu możliwe jest ocenienie wpływu różnych czynników na jakość życia i zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne. Badania w dziedzinie akustyki środowiskowej obejmują m.in. pomiary poziomu hałasu, analizę jego charakterystyki, identyfikację źródeł dźwięku oraz opracowanie strategii redukcji hałasu. Wiedza i wyniki badań w tej dziedzinie są wykorzystywane do opracowywania odpowiednich norm i regulacji dotyczących ochrony przed hałasem oraz projektowania środowisk przyjaznych akustycznie.