Bandwidth

Bandwidth – Maksymalna przepustowość danych w sieci lub połączeniu internetowym.

Bandwidth to parametr określający maksymalną ilość danych, która może być przesłana w danym czasie w sieci lub połączeniu internetowym. Jest to kluczowy element, który wpływa na szybkość i wydajność przesyłania informacji. Im większa przepustowość, tym więcej danych może być przesłanych w krótszym czasie, co przekłada się na szybsze ładowanie stron internetowych, pobieranie plików czy oglądanie filmów online. Jednak warto zaznaczyć, że maksymalna przepustowość nie zawsze jest osiągana w praktyce, ponieważ zależy od wielu czynników, takich jak obciążenie sieci, jakość połączenia czy rodzaj używanych urządzeń. Dlatego też, mierzenie i monitorowanie parametru bandwidth jest istotne dla zapewnienia optymalnej jakości połączenia internetowego.