Baud Rate

Baud Rate – Szybkość, z jaką Arduino komunikuje się z innymi urządzeniami przez port szeregowy, mierzona w bps.

Baud Rate to parametr określający prędkość transmisji danych między Arduino a innymi urządzeniami za pomocą portu szeregowego. Wyrażana jest ona w jednostce bitów na sekundę (bps). Im wyższa wartość Baud Rate, tym szybsza komunikacja między urządzeniami. W praktyce oznacza to, że większa ilość informacji może być przesyłana w krótszym czasie. Baud Rate jest istotnym czynnikiem wpływającym na wydajność i efektywność działania systemu, zwłaszcza w przypadku komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak czujniki, wyświetlacze czy moduły komunikacyjne.

Warto zauważyć, że Baud Rate nie jest jednoznaczny z prędkością transmisji danych. Oznacza to, że choć wyższa wartość Baud Rate umożliwia przesyłanie większej ilości bitów na sekundę, to niekoniecznie oznacza szybszą transmisję danych. Prędkość transmisji zależy również od innych czynników, takich jak długość kabla, jakość połączenia czy obciążenie sieci. Dlatego ważne jest, aby dobrać odpowiednią wartość Baud Rate, która zapewni optymalną komunikację między Arduino a innymi urządzeniami, uwzględniając specyfikę danego systemu i warunki pracy.