Capacitor

Capacitor – Komponent, który magazynuje i uwalnia energię elektryczną.

Capacitor, zwany również kondensatorem, jest to element elektroniczny, który ma zdolność do magazynowania i uwalniania energii elektrycznej. Działa na zasadzie przechowywania ładunku elektrycznego między dwoma przewodzącymi płaszczyznami, oddzielonymi dielektrykiem. Gdy na kondensatorze zostanie zastosowane napięcie, ładunek elektryczny zostaje zgromadzony na jednej z płaszczyzn, tworząc różnicę potencjałów między nimi. Kiedy napięcie zostaje odłączone, kondensator jest w stanie uwalniać zgromadzoną energię elektryczną. Dzięki tej zdolności kondensatory są szeroko stosowane w różnych dziedzinach, takich jak elektronika, telekomunikacja czy energetyka. Są one niezbędne do przechowywania energii, stabilizacji napięcia, filtrowania sygnałów czy też wykorzystywane jako elementy pamięciowe.