Częstotliwość rezonansowa

Częstotliwość rezonansowa – Częstotliwość, przy której system drga z największą amplitudą.

Częstotliwość rezonansowa to taka częstotliwość, przy której obiekt lub system drga z największą amplitudą. Jest to punkt, w którym energia jest najbardziej skoncentrowana i wibracje są najbardziej intensywne. Częstotliwość rezonansowa jest wynikiem naturalnej reakcji obiektu na działanie zewnętrznych sił, które wpływają na jego drgania. W momencie, gdy częstotliwość zewnętrznych sił jest zgodna z częstotliwością rezonansową, obiekt osiąga maksymalną amplitudę drgań. Jest to zjawisko wykorzystywane w wielu dziedzinach, takich jak akustyka, elektronika czy mechanika.