Częstotliwość

Częstotliwość – Liczba cykli fali dźwiękowej na sekundę, mierzona w hercach (Hz).

Częstotliwość to pojęcie związane z falami dźwiękowymi, które określa liczbę cykli danej fali na sekundę. Jest ona mierzona w jednostkach herców (Hz). Im wyższa częstotliwość, tym więcej cykli fali dźwiękowej ma miejsce w jednostce czasu. Częstotliwość jest jednym z kluczowych parametrów charakteryzujących dźwięk i ma wpływ na jego wysokość tonu. Na przykład, dźwięk o częstotliwości 440 Hz jest odbierany jako dźwięk o wysokości tonu A4. Częstotliwość jest również istotna w dziedzinach takich jak telekomunikacja, elektronika czy muzyka, gdzie precyzyjne pomiary i kontrola częstotliwości są niezbędne.