Decryption

Decryption – Proces konwersji zakodowanych danych z powrotem do ich oryginalnej formy.

Deszyfrowanie to proces, który polega na przekształceniu zaszyfrowanych danych w ich pierwotną, czytelną formę. Jest to niezbędne, gdy chcemy odczytać informacje, które zostały zabezpieczone za pomocą algorytmu szyfrowania. W trakcie deszyfrowania dane są poddawane różnym operacjom matematycznym, które odwracają proces kodowania. Dzięki temu możliwe jest odzyskanie oryginalnej treści, która była ukryta za pomocą klucza szyfrującego. Decryption jest nieodłącznym elementem kryptografii, która zajmuje się bezpieczeństwem danych i komunikacji. Dzięki temu procesowi możliwe jest zapewnienie poufności i integralności informacji, a także ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do danych.