Decybel (dB)

Decybel (dB) – Jednostka miary intensywności dźwięku.

Decybel (dB) jest jednostką miary intensywności dźwięku. Oznacza ona stosunek intensywności dźwięku do pewnej wartości odniesienia. Decybel jest powszechnie używany w dziedzinie akustyki i audiologii do określania głośności dźwięku. Jest to skala logarytmiczna, co oznacza, że każdy wzrost o 10 dB oznacza dziesięciokrotny wzrost intensywności dźwięku. Dzięki temu decybel umożliwia precyzyjne porównywanie różnych poziomów głośności. W praktyce, 0 dB jest często przyjmowane jako próg słyszalności dla człowieka, a dźwięki o większej intensywności są mierzone w dodatnich wartościach decybeli.