DNS

DNS – System nazw domenowych, który tłumaczy nazwy domen na adresy IP.

DNS to system, który pełni funkcję tłumacza nazw domenowych na adresy IP. Dzięki niemu możliwe jest skojarzenie czytelnej dla człowieka nazwy domeny, np. „google.com”, z odpowiadającym jej adresem IP, np. „172.217.168.46”. Dzięki temu użytkownicy internetu mogą łatwo i szybko odnaleźć strony internetowe, serwery poczty elektronicznej czy inne zasoby sieciowe. DNS działa na zasadzie hierarchicznej struktury, gdzie istnieje wiele serwerów DNS, które przechowują informacje o różnych domenach. Gdy użytkownik wpisuje adres URL w przeglądarce, to właśnie system DNS jest odpowiedzialny za przetłumaczenie tej nazwy na odpowiadający jej adres IP. Dzięki temu użytkownik nie musi pamiętać adresów IP, a może korzystać z czytelnych i łatwych do zapamiętania nazw domenowych. System DNS jest niezwykle ważny dla funkcjonowania internetu, ponieważ umożliwia komunikację między różnymi urządzeniami i serwerami w sieci.