Echo

Echo – Odbicie dźwięku od powierzchni i powrót do źródła po pewnym czasie.

Echo to zjawisko, które polega na odbiciu dźwięku od powierzchni i jego powrocie do źródła po upływie pewnego czasu. Jest to efekt, który występuje, gdy fale dźwiękowe napotykają na przeszkodę, która jest w stanie odbić je z powrotem. Powrót dźwięku do źródła następuje po pewnym czasie, który zależy od odległości między źródłem a przeszkodą oraz od prędkości rozchodzenia się dźwięku w danym medium. Echo jest często słyszalne w pomieszczeniach o dużej akustyce, gdzie dźwięk odbija się od ścian i sufitu, tworząc powtarzające się odbicia. Może to być zarówno efekt pożądany, jak i niepożądany, w zależności od kontekstu i sytuacji.