Extranet

Extranet – Rozszerzona intranet, która jest częściowo dostępna dla autoryzowanych użytkowników zewnętrznych.

Extranet to rozszerzenie intranetu, które umożliwia częściowy dostęp dla autoryzowanych użytkowników spoza firmy. Dzięki temu, osoby zewnętrzne, takie jak partnerzy biznesowi, dostawcy lub klienci, mogą uzyskać dostęp do określonych zasobów i informacji. Extranet zapewnia bezpieczne środowisko, w którym użytkownicy zewnętrzni mogą współpracować i wymieniać się informacjami z pracownikami firmy, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i efektywności działań.