Hałas

Hałas – Niepożądany lub szkodliwy dźwięk, który zakłóca normalne działanie środowiska.

Hałas to dźwięk, który jest niepożądany lub szkodliwy dla naszego słuchu oraz zakłóca normalne funkcjonowanie otoczenia. Może on występować w różnych formach, takich jak odgłosy uliczne, hałas maszyn, muzyka o zbyt wysokiej głośności czy rozmowy ludzi. Hałas może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Może powodować stres, problemy ze snem, a nawet uszkodzenia słuchu. Ponadto, hałas może zakłócać naszą koncentrację i utrudniać wykonywanie codziennych czynności. Dlatego ważne jest, aby podejmować działania mające na celu ograniczenie hałasu, takie jak stosowanie ochrony słuchu, izolacja akustyczna pomieszczeń czy ograniczenie głośności urządzeń.