Impedancja akustyczna

Impedancja akustyczna – Miara oporu, jaki medium stawia przepływającej przez nie fali dźwiękowej.

Impedancja akustyczna to wskaźnik, który określa opór, jaki medium stawia na drodze fali dźwiękowej. Jest to miara, która informuje nas o tym, jak trudno dźwięk przenika przez dane medium. Im większa impedancja akustyczna, tym większy opór napotyka fala dźwiękowa i trudniej jest jej się poruszać. Zrozumienie tego pojęcia jest istotne w wielu dziedzinach, takich jak akustyka, inżynieria dźwięku czy projektowanie pomieszczeń, ponieważ pozwala na optymalne dostosowanie parametrów akustycznych do konkretnych potrzeb i celów.