Intranet

Intranet – Prywatna sieć, która jest chroniona od dostępu zewnętrznego i jest dostępna tylko dla określonej grupy użytkowników.

Intranet to zamknięta sieć, która zapewnia prywatność i ochronę przed nieuprawnionym dostępem. Jest to platforma, która umożliwia komunikację i współpracę tylko dla wybranej grupy użytkowników. Dzięki temu, informacje i zasoby wewnątrz intranetu są bezpieczne i dostępne tylko dla osób uprawnionych. To narzędzie jest szczególnie przydatne dla firm i organizacji, które chcą utrzymać poufność swoich danych i zapewnić kontrolę nad informacjami udostępnianymi wewnątrz sieci.