LAN

LAN – Lokalna sieć komputerowa, sieć łącząca komputery w ograniczonym obszarze, np. w biurze.

LAN, czyli Lokalna sieć komputerowa, to rodzaj sieci, która umożliwia połączenie wielu komputerów w jednym miejscu, takim jak biuro. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo wymieniać informacje i zasoby, takie jak pliki czy drukarki, bez konieczności korzystania z zewnętrznych połączeń internetowych. LAN jest zazwyczaj stosowany w małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie istnieje potrzeba szybkiego i bezpiecznego udostępniania danych między pracownikami. Dzięki ograniczonemu obszarowi działania, LAN zapewnia również wysoką wydajność i niskie opóźnienia w przesyłaniu danych.