Latency

Latency – Opóźnienie w przesyłaniu danych między dwoma punktami w sieci.

Opóźnienie, zwane również latency, jest to czas, jaki mija od momentu wysłania danych z jednego punktu w sieci do momentu ich odbioru w drugim punkcie. Jest to miara czasu, która informuje nas o czasie potrzebnym na przesłanie danych między dwoma punktami w sieci. Opóźnienie jest istotnym parametrem w sieciach komputerowych, ponieważ wpływa na szybkość i wydajność przesyłania danych. Im mniejsze opóźnienie, tym szybsze i bardziej płynne jest przesyłanie danych. Dlatego też, minimalizowanie opóźnienia jest jednym z głównych celów przy projektowaniu i zarządzaniu sieciami komputerowymi.