Loop

Loop – Funkcja w szkicu Arduino, która jest wykonywana ciągle po funkcji setup().

Loop to funkcja w szkicu Arduino, która jest wykonywana ciągle po funkcji setup(). Jest to miejsce, w którym program jest uruchamiany w pętli, co oznacza, że kod wewnątrz funkcji loop jest wykonywany w nieskończoność, dopóki nie zostanie przerwany. Dzięki temu, można kontrolować działanie urządzenia w czasie rzeczywistym, reagując na zmienne warunki i wykonywać określone czynności w zależności od aktualnego stanu. Funkcja loop jest kluczowym elementem programowania w Arduino, umożliwiającym tworzenie interaktywnych i dynamicznych projektów.