Multiplekser

Multiplekser – Urządzenie, które łączy wiele sygnałów wejściowych w jeden sygnał wyjściowy.

Multiplekser to urządzenie, które umożliwia połączenie wielu sygnałów wejściowych w jeden sygnał wyjściowy. Dzięki temu, można przesyłać wiele różnych sygnałów za pomocą jednego kanału komunikacyjnego. Multiplekser jest szczególnie przydatny w sytuacjach, gdy istnieje ograniczona ilość dostępnych kanałów komunikacyjnych lub gdy chcemy zaoszczędzić miejsce w przesyłanych danych. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów i zwiększenie przepustowości komunikacji.