Napięcie elektryczne

Napięcie elektryczne – Różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami w obwodzie, mierzona w woltach (V).

Napięcie elektryczne jest to różnica potencjałów elektrycznych pomiędzy dwoma punktami w obwodzie. Jest ono mierzone w jednostkach woltów (V). Napięcie elektryczne jest wynikiem działania sił elektromotorycznych, które powodują przepływ prądu elektrycznego. Im większa różnica potencjałów, tym większe jest napięcie elektryczne. Napięcie elektryczne jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń elektrycznych, ponieważ to ono napędza przepływ prądu. Bez napięcia elektrycznego nie byłoby możliwe zasilanie urządzeń elektrycznych i wykonywanie pracy przez nie.