Ohmometr

Ohmometr – Przyrząd do mierzenia rezystancji elektrycznej.

Ohmometr to specjalny przyrząd, który służy do pomiaru rezystancji elektrycznej. Jest to istotne narzędzie w dziedzinie elektroniki i elektrotechniki, które umożliwia precyzyjne określenie wartości oporu w obwodach elektrycznych. Dzięki ohmometrowi można sprawdzić, czy dany element elektryczny, na przykład rezystor, kondensator lub cewka, działa poprawnie i ma odpowiednią wartość rezystancji. Ohmometr jest niezwykle przydatny w procesie diagnostyki i naprawy urządzeń elektrycznych, ponieważ umożliwia szybkie i dokładne określenie ewentualnych usterek związanych z opornością elementów.