Oscyloskop

Oscyloskop – Przyrząd do obserwowania zmieniających się sygnałów elektrycznych.

Oscyloskop to urządzenie, które umożliwia obserwowanie i analizowanie sygnałów elektrycznych, które zmieniają się w czasie. Dzięki temu narzędziu można dokładnie monitorować i mierzyć różne parametry sygnałów, takie jak amplituda, częstotliwość czy faza. Oscyloskop jest niezwykle przydatny w dziedzinach takich jak elektronika, telekomunikacja czy automatyka, gdzie konieczne jest badanie i diagnozowanie różnych rodzajów sygnałów. Dzięki oscyloskopowi można również wykrywać i analizować zakłócenia czy nieprawidłowości w sygnałach, co pozwala na szybkie i skuteczne naprawy i optymalizacje systemów elektrycznych.