Prąd elektryczny

Prąd elektryczny – Przepływ ładunku elektrycznego przez przewodnik, mierzony w amperach (A).

Prąd elektryczny to zjawisko polegające na przepływie ładunku elektrycznego przez przewodnik. Jest on mierzony w jednostkach amperów (A). Prąd elektryczny jest niezbędny do działania wielu urządzeń elektrycznych, takich jak oświetlenie, sprzęt AGD czy elektronika. Jest to wynik ruchu elektronów w przewodniku, które są nośnikami ładunku. Prąd może być stały lub zmienny, w zależności od rodzaju obwodu elektrycznego. Prąd elektryczny jest podstawowym pojęciem w dziedzinie elektrotechniki i jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia.