Rele

Rele – Elektryczne urządzenie przełączające, które otwiera lub zamyka obwody, gdy jest zasilane.

Rele to urządzenie elektryczne, które pełni funkcję przełącznika, umożliwiając otwieranie lub zamykanie obwodów w momencie, gdy jest zasilane. Działa na zasadzie elektromagnetyzmu, gdzie prąd elektryczny przepływający przez cewkę wytwarza pole magnetyczne, które przyciąga lub odpycha styki, umożliwiając tym samym przepływ prądu przez obwód. Rele jest powszechnie stosowane w różnych dziedzinach, takich jak automatyka, elektrotechnika czy telekomunikacja, gdzie pełni istotną rolę w sterowaniu różnymi urządzeniami i systemami.