RMS (wartość skuteczna)

RMS (wartość skuteczna) – Wartość kwadratowego średniego sygnału okresowego, używana do opisu amplitudy sygnałów zmiennych, takich jak prąd zmienny.

RMS (wartość skuteczna) to miara opisująca amplitudę sygnałów zmiennych, takich jak prąd zmienny. Jest to wartość kwadratowego średniego sygnału okresowego, która pozwala na określenie efektywnej wartości amplitudy. Dzięki temu można dokładnie określić, jaką wartość ma sygnał zmienny w porównaniu do sygnału stałego o tej samej mocy. RMS jest powszechnie stosowane w elektronice i elektrotechnice do obliczania wartości skutecznej prądu zmiennego, co pozwala na bezpieczne projektowanie i użytkowanie urządzeń elektrycznych.