SSL/TLS

SSL/TLS – Protokoły bezpieczeństwa służące do szyfrowania połączeń internetowych.

SSL/TLS to zestaw protokołów, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego szyfrowania połączeń internetowych. Są one wykorzystywane do ochrony poufności i integralności danych przesyłanych między klientem a serwerem. Protokoły te umożliwiają również uwierzytelnianie stron internetowych, co pozwala użytkownikom na sprawdzenie, czy są one wiarygodne i autentyczne. Dzięki SSL/TLS możliwe jest również zabezpieczenie przed atakami typu Man-in-the-Middle, które polegają na przechwyceniu i modyfikacji danych w trakcie transmisji. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z internetu w sposób bezpieczny i chronić swoje dane przed nieautoryzowanym dostępem.