TCP/IP

TCP/IP – Podstawowy zestaw protokołów komunikacyjnych internetu.

TCP/IP to zbiór podstawowych protokołów komunikacyjnych, które są wykorzystywane w internecie. Protokoły te umożliwiają przesyłanie danych między różnymi urządzeniami podłączonymi do sieci. TCP (Transmission Control Protocol) odpowiada za bezpieczne i niezawodne przesyłanie danych, dzieląc je na pakiety i sprawdzając, czy wszystkie pakiety dotarły poprawnie. IP (Internet Protocol) natomiast jest odpowiedzialny za adresowanie i routowanie danych w sieci, czyli określanie, jakie dane mają być przesyłane do jakiego urządzenia. Dzięki TCP/IP możliwe jest efektywne i bezpieczne korzystanie z internetu, umożliwiając komunikację między różnymi urządzeniami i serwerami.