Termistor

Termistor – Typ rezystora, którego oporność zmienia się znacząco w odpowiedzi na zmiany temperatury.

Termistor to specyficzny rodzaj rezystora, który charakteryzuje się zdolnością do zmiany swojej oporności w zależności od temperatury. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu materiałów półprzewodnikowych o specjalnych właściwościach. Główną cechą termistora jest to, że wraz ze wzrostem temperatury jego oporność maleje, a wraz ze spadkiem temperatury oporność wzrasta. Dzięki temu termistory znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak elektronika, automatyka czy medycyna. Są one wykorzystywane do pomiaru temperatury, regulacji procesów grzewczych czy monitorowania stanu urządzeń elektronicznych. Dzięki swojej charakterystyce termistory są bardzo przydatne w sytuacjach, gdzie precyzyjny pomiar temperatury jest niezbędny.