Układ scalony

Układ scalony – Zestaw elektronicznych obwodów na jednym małym „chipie” półprzewodnikowym, który może pełnić funkcję wzmacniacza, oscylatora, timera i innych.

Układ scalony to złożony system elektronicznych obwodów, które zostały zintegrowane na jednym małym chipie półprzewodnikowym. Dzięki temu, układ scalony może pełnić różnorodne funkcje, takie jak wzmacniacz, oscylator, timer i wiele innych. Jest to możliwe dzięki umieszczeniu na jednym chipie wielu elementów elektronicznych, takich jak tranzystory, kondensatory czy rezystory. Dzięki temu, układ scalony jest niezwykle kompaktowy i efektywny, co sprawia, że jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach, takich jak telekomunikacja, elektronika użytkowa czy przemysł. Układy scalone są nieodłącznym elementem współczesnej technologii i stanowią podstawę dla wielu urządzeń elektronicznych, które codziennie używamy.