Varistor

Varistor – Rezystor, którego oporność zmienia się z napięciem; często używany do ochrony obwodów przed nadmiernym napięciem.

Varistor to rodzaj rezystora, który charakteryzuje się zmieniającą się opornością w zależności od przyłożonego napięcia. Jest to bardzo przydatne narzędzie w ochronie obwodów przed nadmiernym napięciem. Dzięki swojej właściwości, varistor może dostosować swoją oporność w celu zabezpieczenia obwodu przed uszkodzeniem spowodowanym zbyt wysokim napięciem. Jest to szczególnie ważne w przypadku urządzeń elektronicznych, które są narażone na wahania napięcia. Dzięki zastosowaniu varistora można zapewnić stabilność i bezpieczeństwo działania obwodu, co przekłada się na dłuższą żywotność urządzenia.