Void

Void – Słowo kluczowe używane w definicji funkcji, które nie zwracają wartości.

Słowo „void” jest kluczowym terminem używanym w programowaniu do określenia funkcji, które nie zwracają żadnej wartości. Oznacza to, że funkcja wykonuje pewne operacje lub obliczenia, ale nie ma żadnego wyniku, który mógłby być zwrócony i wykorzystany w dalszej części programu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku funkcji, które mają jedynie efekt uboczny, takie jak wyświetlanie tekstu na ekranie czy zapisywanie danych do pliku. Dzięki użyciu słowa „void” programista może jasno określić, że dana funkcja nie ma zwracać żadnej wartości i uniknąć błędów związanych z nieprawidłowym użyciem wyniku funkcji.