Przyszłość serwisu turbin wiatrowych w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce: Trendy i perspektywy na najbliższe lata

W Polsce wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wciąż jest niewystarczające, jednak dzięki odpowiednim działaniom stopniowo ulega zwiększeniu. Obecnie systemy OZE stosunkowo niewielki procent wszystkich realizowanych inwestycji energetycznych, ale w najbliższych latach może się to zmienić. Nowe wytyczne Komisji Europejskich i specyficzna sytuacja geopolityczna sprawiają, że w przyszłości podniesie się zapotrzebowanie chociażby na elektrownie wiatrowe. Ich eksploatacja doprowadzi z kolei do podwyższonego zużycia turbin, co przełoży się na zwiększoną realizację usług serwisowych.

Możliwości i bariery dla rozwoju OZE w Polsce

Aby umożliwić dalszy rozwój OZE w Polsce, niezbędne będzie wprowadzenie pewnych zmian w przepisach oraz zmodyfikowanie systemu finansowania takich inwestycji. Obecnie szczególny nacisk położony jest na wzrost wykorzystania farm wiatrowych offshore, które planowo do 2040 roku mają generować nawet 60% mocy. Do spełnienia tego warunku konieczne będzie stworzenie rozproszonych źródeł energii, w ramach których funkcjonować mogą poszczególne elektrownie. Takie działania umożliwiłyby stabilizację całego systemu, optymalizując produkcję, dystrybucję, przesył i zużycie energii. Obecnie trwają prace nad integracją specjalistycznych narzędzi IT w zakresie obsługi turbin wiatrowych, a także nowe metody ich efektywnego serwisowania. W planach jest też ograniczenie zapotrzebowania na elektrownie zasilane węglem w ciepłownictwie czy branży transportowe, w czym pomocny może się okazać chociażby odnawialny wodór.

Nowe szanse dla elektrowni wiatrowych

Potencjał rozwoju OZE w Polsce jest obecnie coraz wyższy. Dotyczy to zwłaszcza morskich i lądowych farm wiatrowych, które szacunkowo mogłyby rocznie produkować nawet 77 hWh energii. W znacznej mierze wynika to z braku większych ograniczeń technologicznych, uniemożliwiających spełnienie nawet połowy aktualnego zapotrzebowania z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Przez ostatnie lata wiele szans na zwiększoną produkcję taniego prądu nie zostało należycie wykorzystanych, ze względu na różne restrykcje dotyczące budowy nowych inwestycji. W obecnej postaci, przepisy i ustawy praktycznie uniemożliwiają masowe wykorzystanie OZE. Na kolejne lata zaplanowano wyłącznie pojedyncze inwestycje wiatrowe, które umożliwią wygenerowanie zaledwie kilku GW mocy w ciągu roku. W przypadku fotowoltaiki sytuacja wygląda nieco korzystniej, z uwagi na liczne programy dofinansowania oraz przystępne ceny samych paneli.

Wyzwania dla serwisu turbin wiatrowych

Pewnym utrudnieniem dla rozwoju OZE w Polsce są różne awarie sprzętu, których usunięcie wymaga zaangażowania wielu profesjonalistów. Komponenty turbin wiatrowych ulegają licznym uszkodzeniom mechanicznym i innym usterkom, a także muszą być poddawane regularnym przeglądom. Inspekcje, badania i testy przekładni zawsze powinny być realizowane przez wyszkolonych, doświadczonych i uprawnionych fachowców. Prace serwisowe tego typu są bowiem wykonywane na dużej wysokości, co wymaga zastosowania chociażby dostępu linowego. Jako przykład posłużyć oferowana przez Teton alpinistyka przemysłowa. Firma ta zajmuje się kompleksowym serwisowaniem turbin wiatrowych, dzięki czemu jest w stanie sprawnie wyeliminować wszystkie trudności oraz opracować raport końcowy z opisem inspekcji oraz dokumentacją zdjęciową.

Nowoczesne metody serwisowe

Obecnie następuje znaczący rozwój również samych technik serwisowych. Fachowcy korzystają z metod umożliwiających skuteczną identyfikację nieprawidłowości, a także pozwalających na bezpieczne przeprowadzenie napraw. Doświadczeni technicy serwisowi są w stanie wykonać zróżnicowane operacje, włącznie z uszczelnieniami połączeń skręcanych wewnątrz i na zewnątrz wieży czy wymianą płynów. Specjaliści muszą z tego względu na bieżąco pozyskiwać nowe zezwolenia i certyfikaty, a także nieustannie rozbudowywać swoje wyposażenie. Obecnie w serwisowaniu turbin wiatrowych szczególnie istotne ma zastosowanie wydajnych pomp hydraulicznych oraz innych dobrze skalibrowanych narzędzi.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments