Adres IP

Adres IP – Unikalny adres internetowy przypisany każdemu urządzeniu podłączonemu do sieci.

Adres IP to wyjątkowy identyfikator przypisany każdemu urządzeniu, które jest połączone z internetem. Dzięki temu adresowi, urządzenia mogą komunikować się ze sobą i wymieniać informacje w sieci. Adres IP składa się z czterech liczb oddzielonych kropkami, które wskazują na konkretną lokalizację urządzenia w sieci. Dzięki temu, dane mogą być przesyłane do odpowiedniego urządzenia, a użytkownicy mogą korzystać z różnych usług internetowych. Adres IP jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania sieci i umożliwia identyfikację urządzeń w sieci.