Amperomierz

Amperomierz – Przyrząd do mierzenia natężenia prądu elektrycznego w obwodzie.

Amperomierz to urządzenie służące do pomiaru natężenia prądu elektrycznego w danym obwodzie. Jest to przyrząd, który umożliwia precyzyjne określenie ilości prądu płynącego przez dany punkt w obwodzie. Dzięki amperomierzowi możemy kontrolować i monitorować natężenie prądu, co jest istotne zarówno w domowych instalacjach elektrycznych, jak i w przemyśle. Amperomierz jest niezwykle przydatnym narzędziem dla elektryków i inżynierów elektryków, umożliwiającym im dokładne pomiary i analizę prądu elektrycznego w różnych obwodach.