Bariera akustyczna

Bariera akustyczna – Struktura mająca na celu ochronę określonego obszaru przed hałasem.

Bariera akustyczna to specjalnie zaprojektowana konstrukcja mająca na celu skuteczną ochronę określonego obszaru przed niepożądanym hałasem. Jej głównym zadaniem jest zminimalizowanie przekraczania dopuszczalnych poziomów dźwięku, co przyczynia się do poprawy komfortu życia mieszkańców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach, gdzie hałas może stanowić zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu ludzi. Bariera akustyczna może być stosowana w różnych miejscach, takich jak drogi, lotniska, stacje kolejowe czy zakłady przemysłowe, gdzie występuje intensywny ruch pojazdów lub generowane są głośne dźwięki. Dzięki odpowiedniemu projektowaniu i wykorzystaniu materiałów o wysokich właściwościach tłumiących dźwięk, bariera akustyczna skutecznie ogranicza rozprzestrzenianie się hałasu, co przyczynia się do poprawy jakości życia w otoczeniu.