Data Packet

Data Packet – Jednostka danych, która jest przesyłana przez sieci komputerowe.

Data Packet to pojedyncza jednostka informacji, która jest przesyłana przez sieci komputerowe. Jest to sposób organizacji danych, który umożliwia ich efektywną transmisję i odbiór. Każdy pakiet danych zawiera określoną ilość informacji oraz dodatkowe informacje kontrolne, takie jak adres źródłowy i docelowy. Dzięki temu, dane mogą być przesyłane w sposób niezależny od siebie, co pozwala na równoczesne przesyłanie wielu pakietów i zwiększa wydajność sieci. Data Packet jest podstawowym elementem komunikacji w sieciach komputerowych, umożliwiającym przesyłanie danych w sposób szybki, niezawodny i bezpieczny.