Diak

Diak – Półprzewodnikowy komponent elektroniczny, który zaczyna przewodzić prąd, gdy osiągnie pewne napięcie progowe.

Diak to specjalny rodzaj półprzewodnikowego komponentu elektronicznego, który charakteryzuje się zdolnością do przewodzenia prądu tylko wtedy, gdy osiągnie określone napięcie progowe. Jest to istotna cecha diaka, ponieważ umożliwia kontrolowane przewodzenie prądu w układach elektronicznych. Gdy napięcie na diaku jest niższe od napięcia progowego, diak jest w stanie izolacji i nie przewodzi prądu. Jednak gdy napięcie przekroczy wartość progową, diak staje się przewodzący, umożliwiając przepływ prądu przez układ. Dzięki tej właściwości diaki znajdują zastosowanie w różnych układach elektronicznych, takich jak stabilizatory napięcia, generatory impulsów czy układy detekcji.