Encryption

Encryption – Proces konwersji danych w kod, aby chronić je przed nieautoryzowanym dostępem.

Szyfrowanie to procedura, która przekształca dane w sposób, który uniemożliwia nieuprawnionym osobom dostęp do nich. Polega na zamianie czytelnych informacji na nieczytelny kod, który można odczytać tylko przy użyciu odpowiedniego klucza. Dzięki temu, nawet jeśli dane zostaną przechwycone przez niepowołane osoby, nie będą w stanie ich zrozumieć ani wykorzystać. Szyfrowanie jest niezwykle istotne w dzisiejszym świecie, gdzie cyberprzestępczość jest coraz bardziej powszechna. Dzięki temu procesowi, nasze dane są bezpieczne i chronione przed niepożądanym dostępem.