Enkoder

Enkoder – Urządzenie lub obwód, który konwertuje informacje z jednego formatu lub kodu na inny, często do transmisji danych.

Enkoder to urządzenie lub obwód, który ma za zadanie przekształcać informacje z jednego formatu lub kodu na inny, co często jest niezbędne do transmisji danych. Enkoder może być stosowany w różnych dziedzinach, takich jak telekomunikacja, elektronika czy informatyka. Jego głównym celem jest umożliwienie przesyłania danych w sposób zgodny z wymaganiami danego systemu lub urządzenia. Dzięki enkoderowi możliwe jest skonwertowanie informacji na odpowiedni format, który może być odczytany i zrozumiany przez odbiorcę. Enkoder może być również wykorzystywany do zabezpieczania danych, poprzez ich kodowanie lub szyfrowanie, co zapewnia większe bezpieczeństwo transmisji. W zależności od zastosowania, enkoder może być realizowany jako osobne urządzenie lub jako część większego systemu, takiego jak np. komputer czy telefon komórkowy.