Fala ultradźwiękowa

Fala ultradźwiękowa – Fala dźwiękowa o częstotliwości powyżej zakresu słyszalności ludzkiego ucha (powyżej 20 kHz).

Fala ultradźwiękowa to rodzaj fali dźwiękowej, która ma częstotliwość wyższą niż zakres słyszalności dla człowieka, czyli powyżej 20 kHz. Jest to rodzaj fal, które nie są w stanie być usłyszane przez nasze ucho, ale mogą być wykorzystywane w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, przemysł czy nauka. Fale ultradźwiękowe mają wiele zastosowań, na przykład w diagnostyce medycznej, gdzie są wykorzystywane do obrazowania narządów wewnętrznych, czy w przemyśle, gdzie mogą być używane do czyszczenia powierzchni czy spawania. Dzięki swojej wysokiej częstotliwości, fale ultradźwiękowe mają również krótką długość fali, co pozwala na precyzyjne lokalizowanie obiektów czy detekcję niewidocznych defektów.