Falownik

Falownik – Urządzenie generujące fale dźwiękowe o określonej częstotliwości.

Falownik to urządzenie, które jest w stanie generować fale dźwiękowe o precyzyjnie określonej częstotliwości. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie dźwięku w sposób bardziej precyzyjny i dostosowanie go do konkretnych potrzeb. Falowniki są szeroko stosowane w różnych dziedzinach, takich jak przemysł, medycyna czy nauka. Mogą być wykorzystywane do celów diagnostycznych, terapeutycznych, badawczych czy też w celu generowania dźwięku w systemach audio. Dzięki falownikom możliwe jest również tworzenie różnych efektów dźwiękowych, co znajduje zastosowanie w branży muzycznej i filmowej.