Filtr RLC

Filtr RLC – Obwód elektryczny, który składa się z rezystorów (R), cewek (L) i kondensatorów (C) i służy do filtrowania sygnałów.

Filtr RLC to rodzaj obwodu elektrycznego, który jest wykorzystywany do filtrowania sygnałów. Składa się on z trzech podstawowych elementów: rezystorów, cewek i kondensatorów. Rezystory odpowiadają za kontrolowanie przepływu prądu, cewki magazynują energię magnetyczną, natomiast kondensatory gromadzą ładunek elektryczny. Dzięki odpowiedniemu połączeniu tych elementów, filtr RLC jest w stanie selektywnie przepuszczać lub tłumić określone częstotliwości sygnałów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku sygnałów o złożonej strukturze, gdzie istnieje potrzeba wyodrębnienia lub eliminacji określonych składowych. Filtry RLC znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak telekomunikacja, elektronika czy automatyka.