Interferencja

Interferencja – Nakładanie się dwóch lub więcej fal dźwiękowych, prowadzące do wzmacniania lub osłabienia sumarycznego dźwięku.

Interferencja to zjawisko, które występuje, gdy na siebie nakładają się dwie lub więcej fal dźwiękowych. W wyniku tego nakładania się fal dochodzi do wzmacniania lub osłabienia sumarycznego dźwięku. W praktyce oznacza to, że fale dźwiękowe mogą się wzmacniać, tworząc głośniejszy dźwięk, lub osłabiać, powodując ciszę lub słabsze brzmienie. Interferencja jest wynikiem różnicy faz fal, czyli różnicy w momencie, w którym fale osiągają swoje maksymalne wartości. Jeśli fale są w fazie, czyli osiągają swoje maksima w tym samym czasie, to dochodzi do konstruktywnej interferencji, czyli wzmacniania dźwięku. Natomiast jeśli fale są w przeciwnych fazach, czyli osiągają swoje maksima w różnym czasie, to dochodzi do destruktywnej interferencji, czyli osłabienia dźwięku. Interferencja jest zjawiskiem powszechnym w akustyce i może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki w zależności od kontekstu.