Izolator

Izolator – Materiał, który opiera się przepływowi prądu elektrycznego, często używany do izolowania różnych części obwodu elektrycznego.

Izolator to substancja, która skutecznie blokuje przepływ prądu elektrycznego i jest powszechnie stosowana do separacji różnych elementów w obwodzie elektrycznym. Dzięki swoim właściwościom izolacyjnym, izolatory zapewniają bezpieczeństwo i ochronę przed porażeniem prądem. Są one niezbędne w wielu dziedzinach, takich jak przemysł elektryczny, telekomunikacja czy elektronika, gdzie konieczne jest oddzielenie przewodzących elementów od siebie.

W praktyce, izolatory są wykorzystywane do izolowania przewodów elektrycznych, kabli, transformatorów, kondensatorów i innych elementów obwodów elektrycznych. Dzięki swojej zdolności do blokowania przepływu prądu, izolatory zapobiegają zwarciom, przepięciom i innym niebezpiecznym sytuacjom. Dlatego są one nieodzowne w budowie bezpiecznych i niezawodnych instalacji elektrycznych.