Piezoelektryczność

Piezoelektryczność – Zjawisko, w którym materiał generuje napięcie w odpowiedzi na przyłożone naprężenie mechaniczne.

Piezoelektryczność to zjawisko, w którym materiał jest w stanie generować napięcie elektryczne w odpowiedzi na przyłożone naprężenie mechaniczne. Oznacza to, że gdy na taki materiał działa siła mechaniczna, np. w postaci ucisku lub rozciągania, to powstaje różnica potencjałów elektrycznych. Jest to bardzo istotne zjawisko, które znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak medycyna, elektronika czy przemysł. Dzięki piezoelektryczności możliwe jest m.in. tworzenie czujników, przetworników akustycznych czy też generowanie energii elektrycznej z ruchu mechanicznego.