Protocol

Protocol – Zestaw reguł, które określają, jak dane są przesyłane i odbierane w sieci.

Protokół to zbiór ustalonych reguł, które precyzują sposób przekazywania i odbierania danych w ramach sieci. Jest to niezbędne narzędzie, które umożliwia komunikację między różnymi urządzeniami i systemami. Protokoły określają m.in. format danych, sposób ich kodowania, adresowanie oraz procedury kontroli błędów. Dzięki nim możliwe jest efektywne i bezpieczne przesyłanie informacji w sieci, zapewniając jednocześnie spójność i integralność danych. Protokoły są nieodłącznym elementem funkcjonowania współczesnych technologii komunikacyjnych, takich jak internet, telefonia komórkowa czy systemy komputerowe.