Przewodnictwo

Przewodnictwo – Miara zdolności materiału do przewodzenia prądu elektrycznego, odwrotność rezystancji.

Przewodnictwo jest miarą zdolności materiału do przewodzenia prądu elektrycznego. Jest to cecha, która określa, jak łatwo elektrony mogą poruszać się przez dany materiał. Im wyższe przewodnictwo, tym łatwiej prąd może płynąć przez materiał. Przewodnictwo jest odwrotnością rezystancji, czyli oporu, jaki materiał stawia przepływowi prądu. Im niższa rezystancja, tym wyższe przewodnictwo. Przewodnictwo jest istotnym parametrem w wielu dziedzinach, takich jak elektronika, energetyka czy telekomunikacja.